Om oss

A. Advokatbyrå

En modern och medveten advokatbyrå i Östersund. Byrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsjuridik, avtalsrätt och tvistlösning samt verkar som bolagsjurist åt företag som inte har egna, anställda, jurister.

Affärsmodellen syftar till att klienten ges tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning på ett kostnadseffektivt sätt. Förutom ovan angivna områden så finns  spetskompetens i miljö- och vattenrätt. Därtill företräder byrån klienter som ombud vid tvister och förhandlingar inför domstol och myndigheter.

Det är byråns mål att genom erfarenhet, insikt och förståelse för företagens juridiska problem och situation, snabbt kunna sätta oss in i klientens ärende och ge svar och lösningar på de juridiska spörsmålen på ett kostnadseffektivt sätt. Styrka ligger i kompetens, erfarenhet och starkt engagemang för klienten.

Välkommen

Joakim